پایگاه فرهنگی مذهبی علی شیر خدا http://alishirkhoda.mihanblog.com 2020-05-26T23:40:42+01:00 text/html 2017-08-03T11:56:38+01:00 alishirkhoda.mihanblog.com ابوالفضل عسکری پور لباست را ضخیم تر کن !! http://alishirkhoda.mihanblog.com/post/204 <div align="center"><img class="irc_mi" src="http://www.axgig.com/images/36178460984169810974.jpg" alt="Image result for ‫مطالب جالب مذهبی‬‎" style="margin-top: 49px;" width="425" height="425"></div> text/html 2017-07-30T16:41:52+01:00 alishirkhoda.mihanblog.com ابوالفضل عسکری پور اینفوگرافی نتیجه حج رفتن ایرانی ها http://alishirkhoda.mihanblog.com/post/203 <div align="center"><img src="http://s4.picofile.com/file/8181475334/NatijeHaj_sayberi174_ir_post.jpg" alt="http://s4.picofile.com/file/8181475334/NatijeHaj_sayberi174_ir_post.jpg" width="514" height="514"></div> text/html 2017-05-10T15:47:48+01:00 alishirkhoda.mihanblog.com ابوالفضل عسکری پور دانستنی های مذهبی http://alishirkhoda.mihanblog.com/post/198 <font face="Mihan-IransansBold" size="3"> </font><p><font face="Mihan-IransansBold" size="5"><strong>دانستنی های مذهبی</strong></font></p><font face="Mihan-IransansBold" size="3"> </font><p><br></p><font face="Mihan-IransansBold" size="3"> </font><p><font face="Mihan-IransansBold" size="3">1. امام محمد باقر از امیر المومنین (ع) روایت فرموده: هنگامی که آیت الکرسی نازل شد رسول خدا (ص) فرمود آیه الکرسی آیه ای است که از گنج عرش نازل شده و زمانی که این آیه نازل گشت هر بتی که در جهان بود با صورت به زمین خورد.</font></p><font face="Mihan-IransansBold" size="3"> </font><p><br></p><font face="Mihan-IransansBold" size="3"> </font><p><font face="Mihan-IransansBold" size="3">2. از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده : هرکه سوره شعراء را قرائت کند خداوند به تعداد تمام کسانیکه حضرت نوح همچنین پیامبران الهی هود، شعیب، صالح و ابراهیم را که تصدیق یا تکذیب کرده اند و نیز به تعداد تکذیب کنندگان عیسی علیهم السلام و تصدیق کنندگان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم ده حسنه به او عطا خواهد کرد.</font></p><font face="Mihan-IransansBold" size="3"> </font><p><br></p><font face="Mihan-IransansBold" size="3"> </font><p><font face="Mihan-IransansBold" size="3">3. از امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده است: مال ها و نیروهای جنسی خود را با تلاوت سوره نور محافظت کنید و زنانتان را با این سوره حفظ کنید، زیرا هر کس بر قرائت این سوره به صورت روزانه یا شبانه مداومت ورزد، هیچ یک از اهل خانه اش مرتکب زنا نخواهد شد و پس از مرگش هفتاد هزار فرشته الهی او را تا قبرش تشییع می کنند و برای او دعا و استغفار می کنند تا او را در قبرش کنند.</font></p> text/html 2017-05-10T08:48:44+01:00 alishirkhoda.mihanblog.com ابوالفضل عسکری پور دانستنی های جالب قرآنی http://alishirkhoda.mihanblog.com/post/197 <h2><font face="Mihan-IransansBold" size="5"><strong>دانستنی های جالب قرآنی</strong></font></h2><font face="Mihan-IransansBold"> </font><p><br></p><font face="Mihan-IransansBold" size="3"> </font><p><font face="Mihan-IransansBold" size="3">1. رسول خدا (ص) فرمود: برتری قرآن بر سایر سخنان، مانند برتری خداوند است بر بندگانش.</font></p><font face="Mihan-IransansBold" size="3"> </font><p><br></p><font face="Mihan-IransansBold" size="3"> </font><p><font face="Mihan-IransansBold" size="3">2. در زمان نزول قرآن کریم هنوز قاره ها کشف نشده بودند و تعیین نسبت دریاها به خشکی ها به هیچ وجه امکان پذیر نبوده است. در آیات قرآن جمعا (13) بار از کلمه خشکی (بریابس) و (32) بار از کلمه دریا یاد شده است . یعنی نسبت دریا 45 / 32 و نسبت خشکی 45/13 است که اگر به درصد محاسبه شود دریا 71% وخشکی 29% محاسبه میشود که با محاسبات علمی امروز مطاقبت دارد . این درصدی که بشر امروزه با استفاده از تجهیزات پیشرفته کاپیوترهای مدرن و با استفاده از عکسهای فضاییبدست آورده همانطوری که مشاهده می کنید در لا به لای آیات قرآن مجید که (14) قرن پیش نازل شده است مندرج است.</font></p><font face="Mihan-IransansBold" size="3"> </font><p><br></p><font face="Mihan-IransansBold" size="3"> </font><p><font face="Mihan-IransansBold" size="3">3. این نکته راشنیده اید که «هر کس در دوران جوانی قرآن را قرائت کند در حالی که به آن ایمان دارد، قرآن با گوشت و خونش آمیخته می شود» . فکر آن که قرآن در رگ های انسان بگردد و در سینه او بطپد، آدمی را به وجد می آورد . جالب آن جاست که این خصوصیت، فقط در مورد جوانان آمده است و این فرمایشی از امام صادق (ع) است.</font></p><font face="Mihan-IransansBold" size="3"> </font><p><font size="3"><font face="Mihan-IransansBold">بقیه در ادامه مطلب</font></font><br></p> text/html 2017-05-10T08:26:51+01:00 alishirkhoda.mihanblog.com ابوالفضل عسکری پور چند حدیث از امام علی (ع) http://alishirkhoda.mihanblog.com/post/195 <div align="center"><br><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><img class="irc_mi" src="http://photos02.wisgoon.com/media/pin/photos02/images/o/2016/6/25/10/500x742_1466835198190895.jpg" alt="Image result for ‫امام علی و شیر‬‎" style="margin-top: 0px;" height="412" width="278"><br>برای مشاهده به ادامه مطلب بروید </font></div> text/html 2017-05-08T17:13:09+01:00 alishirkhoda.mihanblog.com ابوالفضل عسکری پور طبیعت را پاس داریم!! http://alishirkhoda.mihanblog.com/post/194 <div align="center"><img class="irc_mi" src="http://s3.picofile.com/file/8202090434/_dbmz_blogfa_com_765776587654ggbh4brs.jpg" alt="Image result for ‫پوستر حمایت از محیط زیست‬‎" style="margin-top: 0px;" height="412" width="294"><br><br><font face="Mihan-IransansBold" size="4">بیایید <font color="#33CC00">محیط زیست</font> را دریابیم!!<br>روزی متوجه می شویم که دیگر <font color="#CC6600">کار از کار گذشته</font> است.</font><br></div> text/html 2016-08-11T19:19:16+01:00 alishirkhoda.mihanblog.com احسان حسینی علی آن شیر خدا http://alishirkhoda.mihanblog.com/post/190 <div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font color="#FF0000" size="5">علی آن شیر خدا</font><br>علی آن شیر خدا شاه عرب</font><font size="3" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; الفتی داشته با این دل شب</font> </div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"></font><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">شب ز اسرار علی آگاه است</font><font size="3" face="Mihan-IransansBold">&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دل شب محرم سرالله است</font> </div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"></font><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">شب شنفته است مناجات علی</font><font size="3" face="Mihan-IransansBold"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;جوشش چشمه عشق ازلی</font> </div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"></font><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">دردمندی که چو لب بگشاید</font><font size="3" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در و دیوار به زنهار آید</font> </div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"></font><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">کلماتی چو دُر، آویزه گوش</font><font size="3" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مسجد کوفه هنوزش مدهوش</font> </div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"></font><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">فجر تا سینه آفاق شکافت</font><font size="3" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; چشم بیدار علی خفته نیافت</font> </div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"></font><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">ناشناسی که به تاریکی شب</font><font size="3" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; می برد شام یتیمان عرب</font> </div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"></font><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">پادشاهی که به شب برقع پوش</font><font size="3" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; می کشد بار گدایان بر دوش</font> </div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"></font><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">شاه بازی که به بال و پر راز</font><font size="3" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; می کند در ابدیت پرواز</font> </div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"></font><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">آن دم صبح قیامت تاثیر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font size="3" face="Mihan-IransansBold">حلقه در شد از او دامنگیر</font> </div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"></font><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">دست در دامن مولا زد در</font><font size="3" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; که علی! بگذار و از ما مگذر</font> </div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"></font><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">پیشوایی که ز شوق دیدار</font><font size="3" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; می کند قاتل خود را بیدار</font> </div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"></font><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">می زند پس لب او کاسه شیر</font><font size="3" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; می کند چشم اشارت به اسیر</font> </div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"></font><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">چه اسیری که همان قاتل اوست</font><font size="3" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تو خدایی مگر ای دشمن دوست</font> </div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"></font><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">در جهانی همه شور و همه شر</font><font size="3" face="Mihan-IransansBold"> &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ها علیٌ بشرٌ کیف بَشر</font> </div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"></font><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">شبروان مست ولای توعلی</font><font size="3" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جان عالم به فدای توعلی</font> </div><font size="3" face="Mihan-IransansBold"></font><div style="text-align: center;"><br> </div> text/html 2016-08-11T12:25:31+01:00 alishirkhoda.mihanblog.com احسان حسینی لافتی الا علی لا سیف الا ذوالفقار http://alishirkhoda.mihanblog.com/post/187 <div align="left" style="text-align: center;"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMSEhUUExMWFRUWFRUXFxcYFRUVFRUYFRUWFxQVFRUYHCggGBolHRUUITEhJSkrLi4wFx8zODMsNygtLisBCgoKDg0OGxAQGywkHyQvLywvLCwsLCwsLCwvNC80LCwsLCwsLCwvLCw0LDcsLCwsLCwvLCwsLywsLCwsLCwsLP/AABEIANoA6AMBIgACEQEDEQH/xAAcAAACAgMBAQAAAAAAAAAAAAAEBQMGAAIHAQj/xABIEAACAQIEAwUFBAgEBAQHAAABAhEAAwQSITEFQVETImFxgQYykaGxBxRCwSMzUmJygtHwU5Ki4RVjo8JDsrPxCCQ1c4PD0//EABoBAAIDAQEAAAAAAAAAAAAAAAMEAQIFBgD/xAAwEQABBAEDAgMHBQADAAAAAAABAAIDESEEEjFB8BNRcRQiYYGRweEFMqGx0SNC8f/aAAwDAQACEQMRAD8ABQ0bh3oEVIjRXcuFrlOFYsHeFOcM3Wqnhr9PcBjOtZ08R6JiKQWnZs0FicPGopjhnBGlTXLAIpAPLTlPtbuCquJtzSq9oYNWXiOEI1FIsVbnzrRgeChPYl5FEYU0IHgwaLsdRTLuEvtynWF5U3s0rwIkU0s7Vk6gWjhuFpjklTXL/ayzzrqd9hG4qie1uEkNU/pEnh6gApQ4kVHwC6n0+tWbgy7+dI+H4Vj2jKJCAFo/CCd46aanlpVh4YB3yuyhDB1PegNB5wx+FdXq5Bkd9P8AVTU5ViwK7VYyIT0pLwu1JFOMc0LFc3ObeAj6IUwlV7GtrQ0RU1wyxNRA6/IeNNNwEYqVBFGYdaDw7hjpTa1b0oUhpeWyLWMKlitCs0tataHIrzs6KFuKju6amrh3krAIR1oS6/Sprzk+AocrTDB5qVEVrK2ZgK9owtTYSk2OlebbimICnwrGw3rVRORhyyd3mgU8KMw98ionw3StZjeiWHKPRWTh+OjnVhw2LDDxqg/egvOBIBMTE8458z6UVg+IMsg+8jFHgkgz7jjwOo9B1pGbTB3Hff3CahmLVZFxmZiG/vXSlnGMLl7wgeeg15k8qnwuLVgVYieR2n86ixYcaNmIbQe6y+pkGKEz3HJovBblVXFNluKLqxlbvD9pDvBG8CSCK3wVwqWU+9bu5GM+8jA5CeuqHUftDrTLFYaFhi3ZMAYgOF3mFOoGsypBBUb6iktpCGQZgxe21rMJCsbeU2Xg6gz2SEHUZWrRa7cM/f1/3F+SXdYOVbuH3IYdDTPiAhJ61U+G4jMB3sp0I7pYeIIGo5a+dP8AD2Ll8ZZLRqJBRZ5GJk/KkJ2bXZ7+38phrrG0DPfXhQ2UL65lK6a6HfYqfL60L7RYQEa5TpzLDaf2SP7FF38C6PGUSdzJK9DCHafDblRo4A5E90ddC0g7qcxPd8KX3Bjw++/l36Jd0bieMrmtsuj50VRlXLAQZGVy0qwPvhsjjWfc3px93VLjBRCPbzrrmXu3VPcbmIEwdRMU64hwdxGZpVTIWAFXSO6By/qetB4fAnUDYtIUahdCGYnYEgkQPM7VrHUB4Dh3/wCc8eaVfe6imuEOVC3hSfFY5yGIJMayoJWIEDXUsddtBBk6U4YkLlyz4DeOoHPyquYrIXGUKckxMgrm94aEbyd53oMQ3OJ777zwmI8MACjGNMDcZg28fhLTpM7DkOe9Gm5GX90uT45FYn6VCuHYqJLRJ0N1mBkQZDSep33qSwkDSGuLJdWBym2ZDKjDRSQdz5DxM84OOzwrOJo2juFplCgjYDTMpI81BketHYnFFJPJcvwaRPxj40NbwozFlVxmJaCVgE6kiNTrrGlT4uycynTUFddmmO6fMSPOKUc6/ePf9qhkNLxMdJ12zKvqQT+VM7ZBEiqxh7k5N9C76793RZ9Uj1pxZvZUA+J616SPOO+6RGvo5Rl26B4mgbzTvqaE++GToSAJYgTlkmJ+E0Pi8WRJGoEEwQIBMD5mrMjoq/igom43Wl+KxoWl2O4ryGtJcRcZtzArRg0pOXK25G47i/SspYtgnYfGsrRbHE0UptXFbo/EpHjy+NEWh0NU3B+0ZG/yp3hOM2n30Pw+lITaN7eiA6C+E8uER3vjS59YykQ3dOY6BvExoNiD4EcqJV80FWBjqAw8+k+dROTqzRDNDn9hiZts37s6T0JpHZtPf9d5wlzEWqG5YAB1JAmCBlkkDWCOsT5VoGKHvghki3dH4ijAZH810Hpboo2nKLmK2TJ94N2hgtmi3HeA/RQR1apjhwZK2wo2kszOVDFgNT3dTPPkJ0qRJeOfj+ePp1o4pDLgOV5avMJXKrsxiSe7AmWOk5QO9oRTHh1xrkSZH0XkPFjpPwoCxhtwNJ0ZvD9hfDaTz8qcYUxAoMgGSrslopjjsKHSF0NVTG8IYRply+7zO8lidJYny2A5VbbBoo2Q4hh60tHMYinmkP5VK4Vhyp2iORq/cJSQDzoO3wjX86eYW0tpCzaADX/bxoGs1IeMJyCMhTnAqxkqJqVcONtKQY7H3b2ifo09czeZGw8KFXhzc4PjBPzmssl3mmy0J7jOGBuVLrnCwo0FQ/eL9vVXMeP6RPh7w9DTrAY5L68g8arPxKnmKIydzcJd+mY7KrHGMGMmo225EHwqq3LV0mCVuAf4lsPGo0zaN866LxbCTSVsCF5a861NPO3bnKRlhDeVXrXDif8Aw7Q/lY/ItFGWsFEZjIGwACrP8I09aZG3Ud0hfP6UbxCSknuAytDA1PwpVxC+XlSSB+6sn4kgCpMRiJNDFqOyOspB2ro4Qk6sTuYEdBmzN8wPiak+8a68gD5AiR6xB9a9e1v4+A+tD3bYb3keYALW2AzACBmVgRMAaii18O/mrtm3KG5czXAkut1kLIoWA0oWUFyw94aaAjWJ3FBYi0rWMzJcS8HUQ6OkyWkLPdZcsHQSCNdCKZLgMyqhDZFbMM7KzCRspCjKvONdQNqKXhw3MsY0LEsR5E1YP2kG6/H2Pl08ymmOHmq3dwYHZmSA9oOxOsMMwcDrqIjxqWzww6AjXKrHwzAMAfGCKavYEWkiVBdm8Mv6xf5pT401wuF0kjvMSST1OtE9qcB9f7NflHD/ADSFOGVlWM2ayqe1OU+KFx/sGHKvVQjkatiYYdKnTAIeQ+Fbp1oHIRw4KtYXGOmoYirFbxzrbVrol7oGReYtSCbjfxEAKOgJolODISDlUxyO0+I5jwon/gAdizMWY7sdSf76UjPqInkXgfz6f79FBoqfBY6y0SCDEa6x4U1Qg7EGldvgBGzUXa4ey1nyeGf2lKTRtKL2rdDUaoR1rCtApZ7gWnCPsXopvg7k1WMxFMeG39aXmixaPp9SQ6irnhbWlC8WBZ1T8IAJ8zO/kPrR2CcEDyqDLmuMfH6AD8qw3E7l1cYG3C8w+F6VOcJRSLW9DtESm/hBSLHWDbYOmhBHh5Ef3zq33Fmk3E7IipCghHI4uIrj8QnyPMfGl2Jw80R7OkmzB5Mw+h+pNEYpYFFieWmktPHuCruKhBVfxd4mnvELRJNKLmDNbMBaBZXMazcTQS0isC0wGBNbrhKaMzVniB3VALaqZLNGCz4VmSqGS0Zse1RLaqPEWzyn0MfkaLy16KpuR2uISzD4DWSCBM6mSTpuYGndGngKYZakrIqC61feSo8tZW8VletRuSJbA6LW64degojL4CthVzM5R7Q5RrYX+zUy2wOderW4SgmYr3juXoY9a3Fw1GwitC9eD7VTMVOblSGxmEigmu1Jh8aBAPxq+asKjXAmnKTEYRlUHpvzqbhVly4EetDY3iLI8CCIGnnRvDeJhiOR59K87xNnCPEIzIM8K54G3lAqdrYDT1obh13MBUt66M8dPqf7FYEl7srrIa24RYFe1orVtNDRVhFLuIDSmDGlePuaHyqQvIvhqqLShdtZ8570+s1JdQGkvs/j5uPa/mHyn6/KndypHKo7hLr2GHSg7mGFM3TxqFsP40y15HVZ8sN9EoewKge34U3fDULds0QTV1SMkJCVstQutH3U8KFuCitmHmkJBSHJrXNWzCo2FMNeD1S5cts4rw3KjK1oVoopVLype1rKgKmsom0KviOXlywZrXs6LdSaga1VRlMOgd0WgSiLQFQZKlQ1DmArzIXWprtsEUDftxtRimh8WhPOvRtoq8kOLS25coS7fou5Yod8LNPsDQlgEJdxZO8mm3BLbu2gNC2eH661ZvZ7CMraDSqamVrWGk5p4dzxStPBLZAluW9LrPEJMk7mfiaL9oOOWcFYZrjAOVIRJ77kiAAN4nc7CqC/Esh1O0g+jf71y7jvktdRG3Y0BdTsvI0qfWqpwH2hVgAd4MdDG9PG4msbj4xVXNoo9E8Ip30g1XuI4vQieX5r/Wt+J8fRVMak7AdeX5VUcTjyyrrucv8Amyn6mvVi1DscqSzx7sLpvBc2VFJXaVJyuAeREVfuC8as4tM9lp/aXZlPRhXHMbiUyS0wyKdNyM0sPIxQXBuOYixdS7b7m8AjMtxTuhWczjbbXSoI6hDtd8ZK0Nuqvwb7Q8JeyrdJs3PxBgSgP/3BoB/FFW2ARI57EVAcoIB4Qj26Eu2aZMCPGhrpq1Wl5IgUovWaDu26aXjFDPcHSrCE9FmyaMFLGtmoWteFMy6mo2QURrXtSrtCeiWG14VoUpk61A4FNMe8ILtI4ILJWVM5HhWUwHlCMBUXa+Fa5qV3eJqOc0Bf47G1aDNM93AWztCsRYc6jbFKOYqqvxJ28vhWiuTuSfLajjRkfuKoQArO/E15VH96zeFJbZ9KNsVUwtbwl3uBTBGqRLcmo8PYJpzg8JNLSPDUDwtyjwmCJO1Fe0ntHZ4XaQsvaXrki1bBiY3d2/Cgka6nXQdHeCsrbUu5AVVLMx2CqJJPhANcJ9suItjMRexL6LAt2kO6LMW1MbH9ZI5MW8KyJ5vEdtJwtzR6cMG4pVxXi12+737rZrlxpJ5DmFUclAygDpVt4jcNxbTJ/wCMy/60Un4ZTVZ4jhwbZI37d0HoUX4Raarj9l1vtr2GR9TZa80Hp2JyH/rD4UB7gQ1w6E4TnJBVn4VwV7mBtXberqXJXnoz93zyx8qnw2CbLnutkT5+IPSn1zhV2xe7XDGVYKLtk6K0CAy/svAAnw1mhsS7XL2QIWQESvu9qe7Ac6xbGZCxEzouozgKzPc4iuv8LQgkDQbSHi2F7LD3MUwK5gFsodwGB77dGyhmA8vSs/eu5ZB3B19Bd/8A5rTz7R714qqXGlnhiAIS2pdbaqByLPcTeT+iucoFVPiAy2wdpY5fIpcM/wDUHxohI2gJOdxcQT1UWHfNaDMJyAKBvmK6qPKT8hRfD1Fu3nuGXJhz0P7I6Aa/A0BgJHYp1DXD8SR/+qjL4H3cDqHPxW4w/KhSnNdCf9SsgvCkxDlTr7p0PVDsDPTapuA+12J4fdyk9rZMzbJIAA1DodcjQdQO6YJiQZFa8Gtox/FlDTtMFTPwn1oTiNjMpGzIVKn92dCfIFx61RlXRVI7aV3jgvFreLtC7aJgyCDoysPeVh1FS37dcv8As442bF8WW0t3ssg/hciFIP8AErKfMdK6tcSaMxyP+4WkuLWKRY24w1FWq/bpNjsEGnl9K0IHgcpSQOCrNzi8aNXqcWU7NFQcY4cw5SOvKqri7TLtI+lbkOnilGEv4mVeBxA9QflUb48cwRVAXilxOdEJx/rRj+mEcLznWFcXxQOxrKrCcTRv7isqnsddEA0gzbJ3PoK3Sz0HqaY28J4URbwZpp2oARC5LEw/WiUsGm9nh08qOtcPA3pZ+qCGQSk+GwRNNcNg/WjUw9SFwKUfOXcIDqHK3sWAN6a4NZpRbuSafcJtyRSU5IFlX07t76CrP2re0H3fD28Kh7+I1cf8pT7v87QviM9crvOIybw+/wC1lVUn/PeJq6fbAyHiFsJ3rlvDLccdFV7gWPHvFo/dHWueYa7mKCdWuqfTtXY/S18KyqvK6IsoBF3LxNlT+9ff17W5lq9/ZYQnEXU6TaugfytYSud8PbOLK9WsiP4rlx3+U1YuA8Q7PiFu5mEC4gY9F7UdoPMGJ/gNePJHqpjbZpfQl+YMbmAPM1rYwyoDAjUn4yT9SfUnnWlt85U9InzK7egJ+VAe0+KbsTat/rb36JPAuDLeSiT6UH1VwOi5x7Y8UW5iLYLaGMVcbktpVIwlufVrhH7TmqNxHGm6XaCES13FPLM8knxPZ+kActXHtIq3L99k9ztCqjl2dhVtWgP3SbRbxlelJsQALN8/uKP9dwfnVoiMHrj++x6KjyC6/LCYuQl25/ysNHqSB/2Ct3aLdhOoQH1tEH60Fxq7AxLDnlT5J/U03vYPtERlICWihuOSAAAvLqYFUcQACe8flCawuIA7wk9i6WwziCSuQ6cs2XU9BmVqLxXFcMrsj3w0oVPZozwTuGIB8aUcU4qvZtZwwKoS4e7+K9lZigEiVEEdPTmD2Kq4gfjQfAP/AEFGbAH2XWOcdeicbA0dLP8AHyVmtcUwrZSuJRTlM5w1sg6EGWjnm1ruPAeKJicNbuo6vKwzIQVLro8EeM18u4uwCU03/Iiu1fYjxC2eHtYGlyxdftB4XSWRh4EAjzU172cM94En1pUla1gNNr0tXy69B3YPOsu3ZNLsRiI505HGVmPmC0xlqJqs8RwSNOkHw2+FWF8YDSfGNWjp9zSs3UuHLVTsfwcjWNOo/pSLE4Qj/ar2x6UFiMKj+8IPUfmK2odY5n7kGKY1lUUkisqx47gxGsZh1FZWi3VxuFpkSBXezw/wo61gAN6YC2BWruBXHmVzkwWhvKhFmNtK0YgVrfxNBXL01djCeUlNqAOFJdv1AXrQtWKaYDKWW+QvKPwaSasi4pMNYuX7nuWrbO3kqkwPHSk3CbMml32xY3suHJZBg4i6qmDBy2wbp9CUQfzVl62SsLe/SoLNrhXG/aW/iMZcxTnLcdico2VYCi2PAKI+dG8Fs5MSUbZFkHkZynT4EelJsfgGC5zA6zoSeo+RijPZ++bgKfjS3cNnYTll3Q9ZBMeXhSEsoMZLfRbzoje36I7hJCsrf4aBiPEKbYHqzj50d7PYY3A86sVVz458y3PiR8zS7DEFLzDWLVpo/iFxzHrlq0YXhjWrCXwYy210H4g/ZmPEAXLx81FAklOQOTx9LV9JW8uPA+67RwzjNoYYOG7qIuZjp3j77H4z60o9oOJm1g7uMaVudk4sgiCnaEANHJmJQAco86o/sZjmbEiywLWQ3auAJLNKJbTyZzb8shmrH9sOJKYaxbbe9iFL9MtsTlHhMH0qhJcQPNXdHscVzzh5IQr0+724/wDz3kbX+T50BiSTav8AjcC/5Xu/7UXhEYZwdwLB/wAt68fz+dCLbLC4ACYuksde6CxGZugl6Ya9oJPxH2SjW2aU3EnzBxvN4fAQDPwoLFY+9jbjG40KrJCIItwWgaczA3NTcf4nbXNYw57RTclrx6xGVYGvnt570BwK9kF5TuqqR4gOQfmwojB/x76z0vnNJmNgDgy8dUTj7EQo/wAZfgdx8BUFmSynf9I5+Aj6lq8x2Im8XBnKp7o5t7qaeOb5UVbw+WBHuQD5sGZz8T8qtuoC0zQc410UFyz7nlPxCn866/8AY1wq3bwV3EgzcvuA37otCFX/AFM38wrk9w/o0P7rD4CuufYsSOFknndP/pW6i8fNL6oDYnuIuEEwDWluCJMSdKJxF3Wl199ZFaDBYXOuG03aWcRtFScu3Wk74vk1O+IuYknflSHE2g1aunoj3lnvIL9pXjGdqzMsQRr1/qKVvca2eoqW3jA3OmzCaR2wVwjR8Kyh1u/3yrKEYyrGBXa7iqBu4mhnvzUZakmQgIM0xKkZ53rQtWjPQl/ExR2stIEFynuXulTYJZNK7LZj4U+4Xbkipl9xqvHHlWfguH2rjX2ucXe5xW4mbMthEtWlzhVUsqtd5HvloHpHKuqe1ftCvDMBcvnW4e5ZX9q6wOX0EFj4Ka+esNiDdBzqHZiWLPEsWMs8EgySZnTfc7DmNS7c4rr/ANOi2tCC4gSAc2YZt1aSJGxDGNR5DfnQeGuMmV13DfUDT1Ej1ppxNWVQpzBhsc0FhGgaDrEb0Fh1nJpu9v5hZ+lCYLanJB7yaG/ZUMLRZhcw6q6HdLilZA8CM3Ua78h2r2twS2+HWAkZVNrM37ly3dto3+Zrdcg9keEdvjESJGZGP8PbW7Z+Gaa7zcZAi21QXRbgW0/CeydgjOeSJp4kqY93RSUiNwPl5q7Gc11XI+G4o4HHW7l5SvZMcwltEa2TZDhQS0E2ydDBQ9Kb/arx0Yn7oVIIFt308WhT8BPrU/2gcJ7O7bvtuWdbhygl3IDrodNP0gHQACqNjrslCDLKoEECPeRQdIGvT/3o0LRJtkvzx33SI/jj5q4W+GXWzMQttWt6G4cnus34d57065aQ8a4lbIbC4ch0a4GuXv28xQZFgbSNxy0G5JQ466+IuPdunOzS0nYFlzAKPwqDOlSoIRIGpcT5Bg35irR6faQ55v4dAfvXyQmNa29o+fVD3rOVZAgLcGnUAL86myRf7uyqFfxFxo+RM+lZj37j6SGdvSAAD8qjwt1nz5ZElSxAEkZdEB5GSdqas7bKkgB1Dvle8NTvZyGJnuACSSugbwA19fKmvCMazEo4OoOUnnG4nqJodEur7yKq+JCwPOvLj3QMy3A6oc+WVLDLMwRvpIoLiHn8o7AWDF/HCmfS0PDP9K659jH/ANLI6XT/AOnbrk/EYNuRsQzD1Wa6n9igP/Drk/45+Vq3VmmxfxS2sFMr4Kw45IpcR8aZYk60txFk8q14uFyrnZS3GW2fblStj6GnjWzHTrQGLwgOo3p+J4GCl3w53dUqv2w2h3pJjMMyGRp9KsOXkay5YDCD/fnT0c2wosc23BVbscQgwdD9ayiOJcJI1jSvKdAieLTgN5VqLVozxQ7XgKXYvHfCsxkRcVlBhdyi8VjOlBIxc+FBIxc+FMrIjQU0WBgrqrloaEbhhyFWfglrUVXcJaq38DtbVlax9NKjTDdIqX/8QOUYfBAmW7W43Z/tAIAWPkSo/nqo+zPsZ26s1xbjMSZyqcq9J1HjousAajmf9puLa9x1bdwHs8OLSov7SlFusY5yzlf5RXUOAcNyrmW7kt3IIZMpV4ELJMMpA0g/GuO1czw4NZycrs9OxoZZXGfaz2TOGRwZBVVcAO7W2QsFzKHJI1Kzr9CBVrNuAPAqfgI/rXcvtYwYbCFjOZAwDfto6kOrafzg66pE96uHs3dPof8AzGiaeQuab81ZwF2uifZXhwj3L37r2x4QLDD490+hrsOCwa21J36+OQa/T/U3WuGeyGP7JXXlnQnroOy185Q+h6V2BeLK/wCjUyTmUazqUd/iQbZ9aQmfUx3I+y2Ckm9t7Av4dFO/3lgfA9qbanTwLfGuL20ym6SZCd0E8wslTHiez+NdQ9p+NpbDE6r2/aacwDZuR/1Ca5Zi2LI07uS58Mx0Hx+gpnQve5pvi8KHgN4UmFsZcwPK0f8ARI+lSMYtgf8AM+Wn5BamcAqjD8Vu4p8yhEf5hUBUdwE6ZiT5BV/pTe7ccqa2jHdqDiV3Ii2x7xBJ6jN+ZivOH2mYwM2QaAKH/wBRQEzT32N9mTxLEMxYi2rCQB3mEaCToixGup1gA6kd24TwSzh1VFWANIzT6gCI8gB5UCXViM+GBZ6+Qv4oRdnd06L56GDtRoyZjMByzAxodXAMTzrXBWUVwGt9mxOjAko0gyAehE6aivobjHALWKQowbJBBJ3AO4RmGZfSuN+1/s19yvsiOXw9wgDc/d7jT2Sl2MsSUbyyiTNUj1G8lpv7H0KMyRpIxlVpLn6A2zvb7QemQkfX5V3T7NeH9hwy2Du7O5+OUfJRXE0wrXcQLSDvXVSB+9cYr/3CvpW1hRaspaXZEVR5KI/KnWnI+qU1Z9zb3hV/FjWstAEVvjhQtm7BrWblq5Una/K9vYaKBu4fpT5IYUPesVLJSE4Iw4KuX8Fm23qPD4fWGp3dt86HuWwaabMapUOlaTaHuYIRBEj6V5RFq/GjVlR4jwmGtAFKgYrG0ChLmh0ljTC0IrpdoYKCQOAirCxoKb4HDc6XYNOtWfhNiSKztTJtCXreaRfD+Hzyq1cMwcRVQ4h7XWsM5tx7pKs5EqHAUlFXMuYjMJOYROx1gO19qZDnLbtumYASGsMFjVmIa4J3hQJ25mByep/UGvcWhb2k/THhofScfaxwBGsffV7t/CgEMBqyZhKN1gkMOhB6mjuDcRtXLUqDqAGFpDdtK0d5CoUiQZBE6eFVn2j+0XD4rD/dwrW711rIyXFDIbZuKXOdZUDKGPejQHQ8068fv4pslq49nDDRFt/oiUVgoJKQRPeOUEATFZGoaHODvJbGnjc4Fo5Vv9p7C3MNesEqFe2VU/ht3CQbTa62++B3W0PIk908Eu2dIIIMlSDupkLB8RlNd7w3CyFK23ZSd5ZmVzGouKSQ4IkGQecVyb244e9jHOGtm2jlXSdQ3cBchuZzl556gmJr2le0ktHqpmYWHOUmt2zmbKSMyw0ayOZjltoT8RTzh2Jv2CH7RoWCGnSFQoC+kqMukjoIYxSWzhWuHutEIW2nVUZxA6mCKbLbvWVDaXMxIADMplVBO8jSego0gBxj0S7hLdtSfiOOuXrgV3DBYkjYwImdiYgcthWqjulm5uD6AEafCocIwZ7hIjuMQIG4gjaOcUZet90L0O/8gb8zR6200K7SSLKNFiFyAyA6kHSRn7sEctSDQnCsF96vra7QWhlgsRJAgTC8yY8BoSdqk7JmZURT2twkMBLAyYBA35TI2rpPs+gwqBAL6ACTk+7OSeZIdYnrqek6CgTTeE34nu0cMdKcDAVv9neBphLYW2gyQCMjIxPiVKAE/vSWPMmrLYfSQpHmmX5aUj4VxIOik3luhiFkp2LhiSAGX8JJ0GkE6TrTYPrpnHkZ9DOxrPbbTutAeDwo8et1xCk2wfeYQGjwJn6DzFc7+0XAomBu2rSvltkX7jZiWa5IILOxJhbalon/AAgNwK6PcsA7s08gzH/y7H1Fc++1HEJawl1c05jkA11uNJMCZYjUkkkzrvbirDcZGk+Y7ropYRS537OYsW+KWHbniLCD+EFSx8pKj1r6OxNfK9ie1RuYRWXzQmY+B+VfU1q6LltHGzqrD+YA/nWuBtI9EHU+8L9Uj4ivOk9wwasOLt70kxFgzFasDhVLmtUw3YW+ExEaUxzZhSNLZBplhmNWlYOQr6aQ8Fa30oC8IpzcSRS3EW69G5PFL7sEf3pWVpe0NeU2EO1z20sCisOle8HwXbu651TJaa6xbMRlQgN7oOveFNLXCHzKAyFGtm6LoJ7Ps1MMxMSIOkRM6Vty6iNpLScpF7HkYC1wiyatnCF2pRgOGk9mUZXW5myuJC9wS+bMAVgCasvCrCnIVYOGYqCJ3AkggiRprWPrNQwjleggfu4RNj2Nwd53uXbPaG5JZWY9nmYQzhBpnI0zbxpVe439jWHbXCXnw517rzet67xmIdT/ADelWbiHtngMGAL2IVWKsQupeEUsZUCRtpO50FVD269psTibowWFxVnDG49i2Y7Y4hvvCBrZDhAEQggHLJE71zLg28LomF4AsrnPtR7OYjAX1S9ew73GgAJcJfKQVVntlZRY019J1qz8AvAWwYH6oASYzECTJ5VV+E+zTF/vDXkuhMY2HZSt1muXEAaTIlk92ecTTThFlreP+5FrbXEuFWJDdgQqksGgAhACQQRGgoE0W8bQtDR6jwyXO6rpvDOJB3TKD+kSR/EsT9aRe3gxWJDWLFm3cXVTmGa5nGs2hPcygHUzseW6+1xdcG4s3Pfs3yCQNMpBnfUSQseVbcRs3fv1h8NiFRsabpt6nQDVs3d0AKsNM2466JxQESeiZ1Do6voQqfZ4RiLaAmy4YaGVKjpBYiNxIZTzqS/duJYyNZcXA5KyNACFB16mKa43FP2K32u2cRaztZzMSrK6gFrRzAECCp0aNtiKgwntMF9/DWrukZ8oJ02LOp1PnThB5IS42EYKpVuc5kETO4jnrVg4Dwl8Xf7G2CqmDcYiezA6HaSBEH8qOxnGMK4J7K3b55e/cDHoB+En9qRTX2cx3YcPZrKqrXbqpmnvDtGylgf3QPLQCvSzHbYFHheigBdV317+quHs/wACsYe2osiC495tbjj95uQ8BA12pmnD9es/3/YqGzdCKIEizYJMHmZyrPXuD/NQ/GuJXUK2rJQPlBLu2izmEAbk6TrpWUbebKey33W4S3HY5bfEPumhW/ZYNGhS4AWtsp5HuCfJTyFdA4eTdsoxM3MoDHk0GCSOhgmK5K3slirV+3fa4Gvk9p3jIg6AGNdRy0inQ9oMdYti12VmW0GVnDNA2CiSTz08aK5hDwG5FZHBvzFpSSJ7xu+PPwVo9ouLphrb5Xy5VJuXQJFobdxSSGun8K7T8DxP2h4tcxt22WBSyjZLducxVebO34rjRJb/AHJb8eGMx5RFSLdtszW0zPncbtcbKNY0iNPovPsvjEgtaYQQ2qvqAFU/hkSQ2pgCTTMDAz3nVfl5fk+aH4RuuylKWGi2V3W2hAEawzFh56j1Fdu+zr2sw9yzbwrPkuooCh4AuKdVNs89DGXfunpXJV4RfjLChlnmZSMplhGgGXcwNanucGvlw2VFgHmSDm3jTrr5z1prdmyVZ0Be2gPJfQd/DTQV3h88q57wn2n4miC1nw78le7mzARoHfMAY6nU+etWC1xHFvaV3xIBIki2qZSRDHKxQ9xkBIOuhJ5CTMnP/XKzpdAbp2E/XhXhUWIFq1o9xFPQsAfhM1WcU621ftsU2IIIEvcyWz3Qe6oYKRLR4Qd4iqwvGMKrf/N3TlkxasFLStqAQ1wt2jtprky7wQaMJHkWUP2FjV0HD8UsXHNu3cDOFzEANoJiSSNN/XXpWuMWoOCcUsOmTDYS7YtAEy1nsUJ092dXJncT51viL1MQ2cpSWmmkpxIrK3xIr2tJpwlyQqH7PYhLd2/nYKHwty0pMwWcrEwDpoac4Hi1u1bt4aWa192uWmu5T79y4LhYLvkBAHWNd9Kr1sUxsCtGfRtc4vJ+KXGoLRtAVh4DjFw6Wbf6xf0/aOoMDtgAAgYAkAKu4E60Nxvj9jAWrVp7zI1689xbqIzdkqJCsqMO8cxUQRGp3ywSuFDaua/bG5+/qJMDD2oHISzEwOWtc/r4hHweSntI8vOV57W8dXFYULfuWMRiu0lL9q0yN2IWGF5iq5iTBiNI8aP4pxnDvxjCYlbqmzb+652htDh1AcREycunmNqoWC/7D9a3wv5tWSTS1mswF0TCe0a2sObaYi0G/wCJNe/Vq36BypJOa2ZfUmdwBE6RXmI41YS/xHEpcS794ZVWwc6i7ZLZrmZh7tyO6seNUNfeHrUn9/So3K3hBXb2n4vh+IPh7r4gWycPF0KrN2d4ITlUGJRiAJJ0JnnNb8C9oLNp+EPcvIfuwxS3pUllF53uWysr70ZVJ6nxmqQRXtxRA06/U1O5RsxVq48X4nhr+DstcuK9+01232CMUtkZpS6ERYEqyg7SQfGqpcAfV/0Y5AKQB5Qv51lwQBFS405EUr3TmGo0PxFQDfCJtoUVthLLLswYbyJiPETI+lMLWLOVlEoWgEaRMhgRuAdJB1BifGh7igXDGn6Mtppr18/Gt7v6234hgfEZQYPXWgl1nKM0bBj0TOzx24CYmCAG12ImPI6iAfSa34vi3ebjkguF1DSoXKFDA9nJ2k7c+elKLjEG0wMMV3G/xpygnCYoHULd7o5LItzl6e823U1X3WEEDu0bc99gnj/LQVzibAAvfuEgD8GdiNTJ/SLEf0oc+0RgjtWI55rZOniA7Uf9oSBbndAELbiNIk3Jj4D4VU7ujmNNV2033o8Ya9odSXlc+NxaCnie0rgyl4KdNQt1fATC6+tTt7SYphBxAOuWJvbgbfq99N/DfrW8cgF+4AAB0Gg90HaprPu3fDKfX9Fr51bY3oFXxn5spj/x5t86k7kxeJPPU5NetTLx64w/WAif3yPURQty2MtwwNH002kAmPUk0LgTq38DH1A0NEaxh6KDNKDVpj/xNyR3oJG2Xf0JmPSNac8LxNi53cVicUkkrFi2rqFIALE6xqYyhSdBvtS3g9tTyGoBOg1JBk1NZw6MHLIpIuAAlQSBpoJ5VDiAapWAeRdrr/Cfs74XkW5DYlWhle5dZwRygLC/Km9jBYTCz93w9q0eZS2qsfNok1R/saxDthr4Z2IDIQCxIE9pJAO0wPgKtGPNM6ePxP3LH1kzozQXmO4jPOlT4qaixBoVq2o4WgLFMziUb2s15Qymsq20JhrsL//Z" style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px;" data-sz="f" name="rL0ZRQMg8TNG6M:" class="rg_i rg_ic" alt="نتیجه تصویری برای علی شیر خدا" height="261" width="278"></div><div align="left" style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">هیچ جوانمردی چون علی و هیچ شمشیری چون ذوالفقار نیست</font></div> text/html 2016-08-11T10:24:17+01:00 alishirkhoda.mihanblog.com احسان حسینی تعجیل در فرج اقا امام زمان صلوات http://alishirkhoda.mihanblog.com/post/186 <div align="center"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMQEhUTExIVFRUXFhgYFRYXFxgVFhYXFRYXFhUXFRcYHSogGBolHRUYITEhJSkrLi4yFx8zODMvNygtLisBCgoKDg0OGxAQGy0lHyYrLS0tKystLS0tLTYrLS0tKy0rLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLSstLS0tLS0tLS0rLf/AABEIAMIBAwMBIgACEQEDEQH/xAAcAAACAgMBAQAAAAAAAAAAAAAABQQGAQIDBwj/xABEEAACAQMDAgQEAwQGCAYDAAABAgMABBEFEiExQQYTUWEHIjJxFIGRI0KhsVJicpLB0RUzNENTgsLhY4OTotLxJESy/8QAGgEAAgMBAQAAAAAAAAAAAAAAAAIBAwQFBv/EACsRAAICAQQBAwIGAwAAAAAAAAABAgMRBBIhMUEFEyIyUWFxcoGhsRSR0f/aAAwDAQACEQMRAD8A8NooooAKKKKACiiigAooooAKKzisUAFFFFABWRWK2FBKDFZVaxmsq9QMsG8keK0210Zs1lEqMjqCb4OeysbaYG346VwMdRuLPYIhWipDR1yZaZMqlU0c6KzijFSVGKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiis4oAAK7W6ZNc4xTOxsixyKnAyRDuosVFpvrUe3ApRQEkFFFFQKFFFZFAGQM10aEitwvpUtF3Cq5TwbKdOp8PsgrHUy1Qd62eEiiJMUjnk1V6fZLDO7Z6Z4rkUrvmtWqrdk3OqKRGZK5PHUzFY8umU8FEqFIXMlASprQ1qYqsUzK9K0yGUrmVqayVyZKdSM86MEasV1Za5kU2TNKLRiiiipFCiiigAooooAKKKKACsgUCsg1IHZIa1lXFdEucCucj7qkfjB1s0U/UadQ3QjUAVXgMV0mmz0oJzwSNUut7VArdVyM1oagR8gBWdld7WPORXZLUjjFI5JF9dEpLOCEUraNMmrBb6LlNzcCo7xKo4FQpZItq9vkgKpHSp1nHWojzUu1tj1xUTisE6fU2KawZktyajm3IqfKjVyCmqVHg6M9U3IgyZHUVxMtMZ6XXEOelPGGSmzWOLNkkzUhKXRKwIGCSeAByST0AHrTaW3aJzHINrrwy8ZU4BIPoRnBHY0k44NWk1Cs4OTrXHNd5aiKOaWKyjRc8SSR0Za5Mldia1pkyqcEyMyVwkWpjCuMiVbFmC6rgiViupjrRlqzJgcGjWiiipFCiiigAoorpChYgAEk8ADkknoAO5oA0ozV1X4W6syhhYvgjPLxBvzQvuB9sVVNT02W2kMU8bRyDqjjawz0OD2PrQBxgQMwBYKCeSeg9+OtSr+WLhIlO0fvt9bnuTjgD0A6e/WottA0jqiAszMFVR1ZmOFA9yTXbUtOltpGimjaORThlYYI/wAx79DQBx3nGKETJA961Vq7xzfMKB1g6alDsIA9KixjJrrfT72zUjSYAzDP5VEnhDQjunhEuysT1/OrFYFSCzAEgcUz07w87r2APepkfh5IoyeSfes3bOnv2LC6K7KGc4HQ9q2m0scCpVtFtPHrTSG0L8mrVDb2Y7LPc6E9tpg7Cmf+jSo+nFO7TTMY4pm1kWxmpcvsghWkuSlvaE9q4NYjuKvH+ifaok+l+1Tuz2iNjyUe604HpSW6s2U4wSSQAAMkk8AAdyT2q/XGmszKkal5GOFRRkn/ACHueB3psIIdH+ZtlxqJHA+qK0yP/c+D9/sDzKS8FVvPDEFvpaaFCLi4CtqMi5t4DgraqePNk9ZPT349TVF8psliSSSSSeSSeSSfWnuqxSTSNLI7SOxyzN1J/wAPt2rhHBgYNU2z8HQ9PoaeRUyGtTFgUylg21GkFZlM709OsZF5ArYR050LxFLZgosMEgLM2ZYlkYblCuoLfuMFXI9qhXMpYs7n5mJYngcsSTx25NXM5tScpNSWEiEUrk61LYVydaIyJsrTXBCbFcnFWLw/r4tFdGtbecMwYGVN5XgqwHPRlODnp1HNK9SmaZ3mKBQ7t9K7UHQ7VHYAEcfatCORNNt5QsIrFMb/AEt4ooZX4E4Zox32I2zcfYkNj7UuNOZZIxRRRQKZFTNLuJIpFaHIkzhNoy25vlGzvu54I5BxioVXfwwg060bU2A852aCxBHAYD9tcY77Adq/1j7UElnttffQUzcXEtzfuP8AZvOcwW+4f7/n9pJz9Pb+Ned6jez6lO88zlpHOSewxwAB2AGABRoekTandpBGd0krcsxJwOWd3PXAAJNMLzSp9NuWt50CuvcHIYH6WU91IoJJPw5vrfTtTilvA2xc7WAyEdhhXYdwMn9Qe1SvjF4ji1HUC1vgxxxrGJAMeYQWYt7jL4H2pZq0yMh3YLfxqvcAfegMEnRtJa5MuDhYoZJnPXCxr0+5Yqv/ADVClUA4HPvXoPw7jA0vWpMc+REgPsxfI/l+grztqCAqdpTbWBqAKYwpgUNZRG9xeUei6V4jCqA1NZdS88YHA7VQ9Hi3EZ6CrXYw8jHSqlDHJrVznwxrbaJgbjzTiy072rna3JAICBsBQckglmBKogCks5CsccAAckVbLKxxjIoy32Otvgg22n+1Txp3tTeG0xUsQUyQrmkV/wDAe1Lb61JfyowC5G4luEjXu7nsP51a751hjeRuign9Kp1tKjNL+KlVMvloxwGKgLhz+8qYIx0zuP2MCueejlE4hVktCdzDEt4w+d/aAfupnof0z9VVXVLUIdg+rqSeTyevqzH/AO8DJq9XrLMkawniR9mRxhV5kI9MKD/CltvZb4I3YZJQcnryM9aV8FlUE+PJRLbTnlkjgGd0sgQZ7ZPJOPQZP5VFS0U78cgFtue4DED+FX/wzagaihIHyQzOPZgFT+TmqbaQHyEIGSVHT3qq/mOTo+nvFzi+khBejIpSx9asV7aFeoxULw/o4u9QtrVjhZX+f3RAXcD3KoRn3rNWtzwjqai72YuT6FvkkDJBH3GKvnw88Jy3VpLe28kRug+y3EmGWIIRvYgghZD+6SDgc9+IFroMup312iB/KimmaXywC+3zXVIogxC7jjAycAKT25keKl1CztljSFdPtC+1YklRppWwSWldSWc4HPIHQYrVVDbls5Gr1DuUa4d+RZ48tJVfzLu4ge7cqGig+YKEXG6RhgBjgcDrkngVUGFZAx3yawaSTy8o1U1uFe2TI0xwKsPjeyFrbadD+8bU3EnruuXyM/ZY1H5VXb36a9b+JvgG8vZ7R7aHehtYYmbcoEZQnlsnO3Dg8A9DV9fRytZLFmPwK38bLZYbizgXAEVjEuB0HzSf5V5uwq5/FPVRdalOynKx7YUPqIhtYj2Lbj+dU56sRjccROdFZoqSoxXqfxk0RrWDS4lB8uO2KZxx5uVaXPuc5/I+leW19b6TLaa7p8ZkVZY3Vd6H6o5ABuGRyjA9xQB86/DbxeNJu/OaISIy7H/4iqSCTGScZ4HB61v4i1e41zUmkghdmfCxRLyRGnC7j0HUkk8DJ5r2h/gtpSkuRMFHJBmwoA9TjOPzqk+NvGVjp0L2OjoiFhtmuI8k46FVkPzO39bOB29QElD8UrHAwtlKyPGSbiZeQ8vdIz/w0+kep3H0p/a/DTfYTXT3UaTpCZxacGQRAFgZfmyhZRkcemfbb4b/AA3mvil1PiKzVgzF+DKqnlVB6KcYLHj0zV71zxF4ft7i4lWM3FxIrRyiMuY2DgKwBJ8sZAAJX39TUE9nm+lXBtNDvM8G8niii/rLAd8rD1XkLn1NLPHOifgGtrcqBJ+FSSb18yVncqf7K7V/5fept1qMupanaK0axx+bDFDAgxHFF5i/KowPck45rb4zXfm6xdYOQhRB7bI0BH97NSiGsFMiHIppEtLbbrTaAZIoK5dli0uPCj3q3aXablx0yMZHUe4qs6evAq56IMYqJdI11LsfeH9LKFCQoCndhQ3zOV2b3LsxJ25AAwBuPHNXm2QMOar+mtkCrHaCkXI81hcElIsV0CVxub2OIZkdUH9Ygfzpc2qST8W0fy/8aQFUA9VB+Z/y496sMrbZprjhpIouwbzpfaOIbhn7ttH60t0rQt8Uc3mNG8ihn2hDksWcfWpxy5Bx1Bwah3N3j8QkbF8207Szn/eONqKE7CNd7dOMj7k3GEBI1zgBUH2AAoBFbntBBKqjJxb3LktjJc7csccZOT09ahCYR20K4JZkQKqjLMdvQAe38qka1fpK7NE4cLbypleR5kxWONeO55P5GutlJFDc/tnVPLhVYtxCg7v9YQTxkbVH2JpGsl9c3HLK3p9wEuZZCrKY7S43qwIZT+zwCPfjHrmkVnbNCihuPlH8qvfiXZLOIo0GTsNxIByyoS0URP3O77Y9aj6zYCTGFz6+1Zb54aijforkpuUvJ5lqM5d8Me+Kl+FNP8vWrEjniU/l5MnX9asF/wCGFGXJ6c4NK/CTZ1u2z+7HNj/0mH+NU6fKswbfUtRGyjEOizeIvh1Yxyy3kl3cW0ZJeVEkCISSWOON3JJ4HPPFeQeJ9YF3NlAUt4xst4ySdsY7nPV2OWJPJJ9qgtdlnzI7SDcSNzFgMk9ATx+Vc7x1P08CtNlmeEUaPSe3859+CKxp14X8OyX5bDpDDHjzriUhY489Bk/U57L/ACqBp+nvcyJBCN8sjBUX79SfRQOSewFe1+JfhpaJpaxmV4vw0byGTPyvJty7yJ0OcYHcDAHpU1wzyLq9S4PbF8lU1D4Z2UcCXi6gJ7aNt1yQVIdQM7IShOHZtq4J/fznjnrffG1pLRo4rYxXBBUPuBjRTwGXuXAxweM8+1ecw6zssfwik/tLgzS+mERViUevO4n7L6UqZqtbxwjDGv3PlNnKQ+tPvFuiiyt7FWXE00LXEnqFlYCJT3GFTp6s1I44jI6Rjq7Ko+7EAfzq8/Ha4VtUKL0hgij+2AXx/wC+mj0VXP5YR5zRQaxTGczip+laxcWrbreeWInqY3ZM/wBrB5/OoArYVJKG+p+KL24GJ7qaQf0XkZl/uk4/hU/wHoMd1K810xW0tl825b+kM/JEvfc54/I0n0TSJr2ZYIELyN0HYDuzH91R3JqyeM7+K2gj0u0kEkcbeZdTL0nuDwcesaDgf9smAI3jXx1cai+3Jit14ht0OERBwuQPqbA6/kOKrVtPtOa44ooayCeHkvXgrVI1vBeS/RaRPMR/TcDZCg9y7r+hpt8PPBEevrdzzzyJOJg25dpU+buZiynk857jpXl+asfgnxnc6TK0lvtIcASI4JRgpyOhBBGTgg9zQoqKwiXLLyX68+A93HzDdQSf2w8R/gGqGPhFqqHIjgb7TAfzUU6tPj+x4ksFz6rMR/Axn+dMl+OcZ/8A0m/9Yf8AwoEeMiy0+HupLjMEYx6zL/gKsdh4Qv0/ctx95WP/APKGuMXxfLjK2QH3n/yjqZH4/upfpigTPrvk/kVofRbFy8Duz0C8GMy26fZXk/mVpkNFfGZbuTHfYFiH68kfrSCDUrub6rnaO4ijVf4tuI/WmVtpMTfNJulP/isz/oCcCoTQ7jN9nSGS0Rv2ERuJB+8uZSPvM5wv5H8qm/gJrn/aGCR/8GMnB9pH4LfYYH3qfagKMAAD0FSQakpawIpLZPxRiZRse2KBegIDAOo/Iiomo2ckSpG8xnUkLHDtClyOf2rg8oAMnAGenenuo2CTABshlOVdTtZT6g9qj2mmLGxdneSTGA7kEgeigAAD7CgBZfO0eyS6dMKf2ccYIDORwTk8kDgdhzSu4u0nYPJiUjmO3j+dcg/KZ5R8uP6oP69Ks96iOMOqsOuCM8/nSm7cKOAB9qRs0V1tii51dbRH3nfMx3yEdi3r6DjAHtWvhdiZZHkPzYw2ezNhiv8Ayjav3DUqFipngjLFjJOuSfQHe4x7hcZqXazeQH3n5xLJvHT5i5JP55z+YqhRxyXe3l7Cd4t1NIkO7HNec+Gr0DUJbgfTBZ3Mp/JNoH6vUvxrrKyruB6HGKXXdg9hp7eaClzflRsPDR2sR3/MOxdsZHp9qWHM3P7GudOKo1L6pM4fDn4etqsM8rSGNUwkJxkNLwW3DuoBA4/pe1VPS9HmurkWsQzK0hQDPA2khmJH7owTn0FOvDvjK/0+GW3hYeXIDt3DJiZvqaM9ifQ5HepfgqxKWk8y5WS4kFpGw4ZYwoluCD7jYmfc1cnF9Gaz3q87+PCLfB4p0vw6hhtkN3c9JpVwAWHUGQ5woP7qgj155qkeNPifd6mnklUhhJBKJklscje56jPOABXDxR4fWBQR0xVPIqYzyVe3jEs5Nya1LVg1oTU4GlPBYPAqR/jopZjiKAm4kP8AVgG8ADuWYKuP61Kte1V7y4luJPqldnI64yeFHsBgflUI1qadGWT5ya0UUVIgCs5rGKyBQQWJ/FTR2/4a1QW8bKBMynMsxHXzZOpGc4UYUZ6Gq8BmsYqVZjmok8IeMckZlxWtS7xsmowWiMuAlDDNQKDXZY6mW+nM/QVDsS7HVLaFyDmm6R4UGpC+HZQfpptbaS2MMKqd8c9kOjjIeHwWOK9A0y1YAZGKp2nwi3bcxxirQ3idZFAHYURscuB44RZrGbacZqw2V1715vZalk5zVlstR460xenkvcVwDUlZqq1tf8VOF/70yZW4Jk6/1YoyxpG0rkFiqkAhFxuY547gAdyagt4g3hnjiaSJAPNccFCeSNhGWKgZYdRkcHmodtqf4eaWR43kEiqFKDcy7Ax8sr6Eknd6tzgc1HstWljgli8kCWVpHV1IKBp3Zm35wfk3YGM7gB71OSrDT4HklyHAIPBGR9qSalNit0Hlxoi5wqhRnrhRgZpTqt3u4FZ52HQpgKL/AFEwywzYyIpVcgdSo4YD32k16JeaNZamiylVlDAbZEZkYjsCyEHj0PSqLBpBlRiwPTgUgi8LSneYpZIcdkZkz99pGaaNsUsSK9TXulugy+3unaRoo85ok80ZMYZmmmZv/DDkkf2uMeteN+Idakvrl7mXhjwq9QiD6UH2z17kmo+p2DwsS+S3q2ST9ya46WFkJ3HGaputTjx0b/TqY1y9yx5ZmBg28nspNWT8T+EsdMB/ejuZ2/8ANlXaf7qgUo1XSxbwu2eq8fnR48mIXTo+y6ZbHHu+9j/hS0rdCWCvW2RuvivBB8Ra353A5FVnFdHaulvFuNXx+KKpRjnC6I5SuTrTB7cjtXK5hA6UykUWRQvNaE10kXFcqvRhl2FFFFTgQ2raPGRuzjIzjrjvjPetM1Kt7MvG8mDhSi8An5pCdoPHTCP+goA4tjJx0zxnrj3966rLimPi1v8A8yb5w+CFDKpQEKqqMqQCpwBkeua1VbJhCN9whwfxDEIyg7cr5Krgkbsj5j0IpWslilgWk5rKmpGmlw2FjWRpEZFVl3cOCpZAejDnDdiPan0Hga4dA4mswOdwa7hVoyCQRIC3BGPeowMrOSvxvirBo2pKhy2OK4yWFva/XLHdy9o4ixt095ZeDJ/YTjjlux1jkSL9rtHnHDqu3EUAcBkKo2S77SCM8LkH5j0psrUuy/3eOh9deJN3UYx7Y6UReIwQOnFU3zyrhmXftcMyuTh8HLB+c89+/NZ1FHTG6Mx7wJFGCF2SjchXPVSOn2pY6aPYkrMcD7VtU8w8VEtL/afakIdhzg4JxntkYyM+vI/WpzTIChjy+FRnEijb5nV12g/MmfXr3q+NaSM0pMtVnqyHGHGT2zVistQqj33iSe42+aY1VcfLHFHACRwC/lqNxA456dsU00/Ud4p3h9llcz0G31HpzTA3xAzmqDDqOOhFNRqOYvel2PwXb0WhdTHrXddUAqgfjzXdNSOME1DhIshNMv0epCRTioNpb/MXaqtpup7HznINOLnViCAOh9Kw3yUPxLm5Y4HN9q23AWl2peJWjHQD8qg3lyUwR3pVrcwmX5etYvfscuSuMYvggaxraXOd+AR/GlWhRiV8dMd/Wl11b+WSW5pjoM24EgbR0B9/TNWzjiDaNiUVHgY+Pz+wUA5AxmpWu+GnvniZHVTHY2abT3P4dXHPb6q003QHulfzmKxDkerEdce1P7acAOV6GK1XI5xi0hXPHp/hUx1CrpeO00Y9uLEkyp3Hghls8hd1zuB2qc/LnGAPtzVb1Ozm0+QJIF3Fcjawbr2Poa9W024YbVZssQdpONxxzwPTFR9R8L2k8nmyruPTbuIBJ6k471TX6htk1Z0NNT8Hkc+qM/XFRJLkmvQda+HbT3QW0CRxlFLhifk6jIHU5xnFKPEngB7CGSaSdWClVQKDl2Yj16DGf0rpV6miWMPl+PJlm5LPBT3kzXPFdUgZgSqsQOpAJA++OlcjW1Gd8hisUUVJAU00HXriyZjbzvDvG1yndc+h7jqD19DSuto4y2cAnAJOBnAAyT9gKUB5q1/b3DyyKnltI6Ko24jjRVUPIcFmMjlckDOMtyc1vqeoWstwzpF5cEaFYIgN24jJXezHIBdmYnk44qvVmgCz/wCn3t0RolQSS2/lbyu5kiUeQwjzwpdkkYnBPzgAjnK3R9Njn3B7mKBsqE8wNhywbq6ghFBVQWbpuz2qFNPuWMf0EK/rI7/9dcqB0NtNthkPKzJbiURySxqHIJDMAikjJIU4PSn1hqdhvEryX0MsZAiaJYXzHHGkUZYOw2ybVOcZHNUwGjNLgfOeyyavrFsZGkhilmkYlmlvGVzuPcQx4T++XHtxztLA8kMbTyK6yyNM7LIkkwjii4UoD+z43gBsDJAqsZqXaXAQSdi0ZUfcshP8AaddCNDmXXIJGbFqqItsYIYiTLtZhg3DMSB5vfIXk44HWtLSOAuSkcj7fLVAVVcqpVpZHO44ZsMAozgN145W3usyzeWJCpES7UCoiYACjnYBuOFHJp7peort7A96aKyEY5NYpI4iZisj3Ts5CsiCCJnJ2uu7d5rAn6SoH6cwLW92rx9/1qbqt0WGRkFTlWBwQfUEdKSaeQWCk8VDjgZ146HYDFdwNaw6kwOCeO9O7G1Rlwh3EdqV61p/lru24pXEiSkiO+okdDWkd+ScZpO13Wgu8dKjaVqc0yxJqBBxngVatO1dCo3HOKr3guGOdZd6AkEDJ9GHQe/Bp9oPhfy3kaQiReQi4PH3rnaiUMtPtGqFsn2RtV8UNyABilWj3clzOI1Iye56ADqaQxyB59kr+Wm4hyQeADyMDvV+0vwYYJ4bq3mDxdcMMkqykcMOD1osrhXD5/YaNizhC3V/D1y8vlqm87d24cLj7njPtVr8Gaa0Ns0U8aruJIXI3EEYOeeMY7U0ttRQnaCSQSD96bXCoYsyPHFnhCzAc56bj1PFcierlKOzBe8x7IFvNHsEcWNvKjOTg9yc9f8AHFLNeI0y2UQTI7FtjK21mAC/VxzxtA59q31tfwsAljkRmZmWMJyu5SQ7HHXAH6mlvgTQ7a9klE+4uACqA4DA/U2epwcce9FMUoOyf0/bHZRdYlJKHZI03RpLhFvGkXefpVcnAHy/lnk4HrXR71wwGCRnBA7EZz/I16NZaeIk2EqQOFOMEgDjPv8AalGraEkk6lYctgM7cBAOVGefq78DoDWN6n3LGmuPH4Ftc9qI+kR5yTkDrkck+2fypVrMi3EbwvGJVZsMrEDaM8MO+4Z6j0qZ4yX8DFFNGBu80Bs8KwKnjj02j+NQIdc0+aPzZWIlB+ZFU8nOBtzwR361Ndc+LoJsb3a8tSHmjWVvbWnkQgqgBHAy77uW+Y/vHnntXg/irwy8MkrwRSfhQQUc/NhSB1P9rIzXq0WumaF0CeXgDODyVYkfkOn61XfiDrEv4VLWGJiH+VyFLfKuMKMd/wDKunoLb4XOMu33n+/zKba4OO6PR5LWK3YYODwe4or0RiNKl6Za+bIiFtiu6Iz4JCh2xkgdeMnHfFRcVavCk0EcYlMswuLeV5khSESrMoRNu5icRhSr7iwPytxUAViZAGIBBAJAPYgHqPvTqTwvIluLh5bdVIyE8+Npc9l8pSWDH0I474pbdzCQJtiVCFIYru/aHczFyDwMA4wOMLXC4gaNijDDKcMO4PcH3oA55rbNMxojCBJ5DsEu4QLtdmnKEK2zC7cBiAckH0Brna6HcyytBHBLJKud0aIWZcddwHTHT78UEoj2do8x2oMkAk8hQqjqzMxAVfckDmtJ4tjFchsHGVOVP2PcU5tfCWosSqWV0CRg5ikQY7hmYAAfc1KisodObdcmK4mAIFqjLIik/KTPKMoCBn5F3HODlaCclXqTa2rSsERSWPb27knoFA5JPAArLWrujzrHiIOFJH0qz7iqDJyeFPr056001KOWCMwIoVd4SRl5aaTaH2k9di7hhRx0JyalEZETLgkZBwcZHQ+49qmWhA6nFSvOuI7QIVVYJXJUmNN7ldhJVyNxUFFHBx1HrUCO3LI0nRVIBPqWPAHvwTTReBoPBP1C5yoA6UugXJpg+64kISDDMBtiiVmwAo5VeTyBu/OtEtsDIqW8sszuY60bUfIOc088Q3QnticYql2luztz0q/+GtPSc7H5VFzt/pdufaqrrFXByfgs7aKv4E0RLqSQyruVV4Bzglu/5f41Y7fw7DZzL5cbTF+Duwdik44/71c47VE4VFTjAAAH8qq501nulilYhCQMBsbjjI6duR19a4i1jum8PCwK69vLLBb6ciDAQKOpAUD+A71t8qnaCAeuOv3p3Ei7xFsYZU7WHI+XHB98c0u1XSCjeZgDAwGPTpzkAZJ5rlyubeG+y2uCb5OMnhKzlDyyQJggl3xz05bP+NS/DvhUW9v5SyNKAWKE8YDc4XnGOOtTNJ1mHZsRt20AKWyA5xzjI7HINTNPvRGAnAAJ49uoAx06gflST1Fqhtk3+5MannKEI0kWuJp+EB/dXJy2Tg881XPG+qSX7JbWaeZGRuKCPEgZM5BJ4x0PFW34mXPlWcar0aQfL3ChWOR360m+Fxw8rlJGYgAMFyq85IPpk4OfatmnjGMHqO2uslNtjlNQGnhzwbClnGk4YvyzBnbCknLBBn5AcDp1qHYeFWguPMhm2bXJjAG5SufoLbsjjjoc5qwa7cOpxjgk4GPTtj1qHok7SnglMjBOAWBOegIwDx3z1rEtVc90m+Ga3RBxy/BLvdbkAIC5IOCOp57+4p5pVwWViTx2GMnjggAfboKq3hNILtZEzIJYZChEjYmx1yQO2cj/AJaf3F/HartRTIduQEK85OBlieM9c+1Z7KXFuKXX8kSnCUcR7PJ/GviSS8uHQFxAjfJGwA2lV2liOoYndwemax4X0P8AE7mfhFIBA6seDg+gx396ts2iJdSPPNHseT91OAMcAscfMx4yf4V1tNO8mNtmS6Ha5AGHGAQ2AOwbHHcGurZrYRp2V8NYM1eml7ic+gXR4hJmM+WXRlZV5DLxxg5xzimNjBLZozxxmXaPoHBb2X3qLpkjNKQoUj91s8MMj06Yye3aql8a73UIliX/AFdse8bHLSDoJG4x6gdKy6aFt10YOS/c1XONccJHn/irVYri7mla1aFnbLRliCpwAcjAwSRnp3oqvyOWJLEknqSck/c0V69VpLHP+zmHOp2m6k1uJNnBkjaJjk/RIMOMA4ORxzn9eag0UxA2fWF+YLAi/s1jTljsTJMmMnl3y2WP9JsAcYY2kxugC8duA11umfj8Q5cPIw5bIiAQ/SAMkZyTVZrrbTmNgw6jP8QR/jQA1tdVubi4T/fTN+zgDk4jLcJ5Q3BUxnjsOuOK5w38tvAvlSPEzSyByjFCQiRhQSp5A8x/7xpSa6NLlAvoWP8AeCj/AKRQBLu9buZhtluZpF9Hldx+jGmPhGxjmZ901rG6NG6rdFlhkVWJkQle/wBPHcbqr1FAFguNXjSdMIlzDCpWJJA6xNklnbYGDBS7MQMg4256YqKuuSbmYhWJMjLkHCPMFVnUA/UAoC5yB1xmlNZqQLNpl0L11innjgWOBo7Yy72hQ7wxDn5iNwL89M7eBxTO5uHnFxHBFb3MKYlmcKIEDbpJHNupZWVCoaPpkgHABIxRs0CgC2aDdXNx+K8lraImNpZHdVVxGuAVgcglAAcYXHHfpSeC+wgXFQYpyudrEZBU4JGVPUHHUe1ahsVI6eB7FfBBkYzXq/w90DMS3Mjf6xPkUdlbByT68V4Vvr0f4R39zLObRbkpEVMhGAzYUgFYy30kg9qx69SdL2vH3/IsjJF91MMJShUADoQfX1zSqbw5Jc3BZXKFCuGwSCQo6dAK9COkQMQpUZHO3OT6Enueoqg6JdXLai8Uc+xWlk4Kqw2xk52gj0FebpU03KPGF5L7LYuKTGSX8ttKBIm9gvLAYBHqPTvSu48RgXsb3D74QN3lryI2IxuZf3iD2616Ff2ULcyEEAZdmbGAB1b9P514h4nuY/xMjRnKbjsPQHtuHscVbo61bJprx2VaixKKx2ezTQwXUeYGR1A/cIOCcH5gOnb3pBp+lStI3BwSN5JyOu4be/60u+HHjG2t7ZopyIyrFw2GPmBjyDgfUOn2xUbw/wDEjyridrhGMU0m9duCYwBtXA/eG1Vz+ZpXobMyS/kaGrxFIbfEryfw/lG4RblFDKmPmdScbQSMj169uaXfD7xZBaQi3n3Bt5JcDcpDchmxzkdOAegqu+JteOoXbSKDsACwggAhOpz15Jyar2sW5Az6c/rwK316KLoVU/zMc73vyj2m51uxvpVgSUMSQM4IBOCwAzjnjn8hSTx1dSaOsMsIVlcsjg9MgAqRnocbv0ryu0kZULKdp4IcEhgwPGD1B6U413xhcX9rDbyqv7I7mkPLyEAqCeOOG/Olh6bGFiceY+Uy3/Ke3Arkv5XmafewdmY7uAx3dc7en5V6D4HvnNv5bxZVfplHPGT8rAHqPtVGsIt4BPQD0x+XvXt2hW8AtI0V1MewZO4ZyeW3Y6HJpPVJRjWo7c5/gNJL57mxC2p4xzyfpHOccj9SR09jTvTCTDu3YHO9m+3JPpj2rlJ4VG/O75QSeQOAeuCenrVO+NyfhrKFEJHmSkOQcZATOCOnXHPXiuVTTG+ca4vGX2dG66KjwXtdTtILQ3aNH5axsVfhdxUHCj3JGMV4l4u+KM2o2zWz28SBipLKWJGwg8A/aqH5rY27jt9MnH6VpmvR6X0yul5l8nnKf2OdKxyCijNFdMrMUUUUAFFFFAGTWKKKACiiigDIrFFFSgCiiigAraiihAYqbpFw8c0bIzIwYYZSVYfYjmiiol0yUMfDeozC8RxNIHLNlg7BjwerZyatmh3D/jrZt7bjPycnJ3Md2T75P60UVg1KWX+n/oPwMPGErNdSlmLESMASScAbcAZ6AZqqX3asUVXp/oKbPqJsX+qX+yK0uOo+1FFXoqXZI0rq1b6t/s5+3/VWaKjyT5FtsP2DflXKDtRRTkskWDn5uT0fv7io0B/iDmiikfTHr7Po+VibRjnnyTz/AOXXz/8AE+6kc2ys7MojYgFiQDuxkA9OOKKK5fo6+T/U/wCjZPoogrFFFeiKAoooqAP/2Q==" style="margin-left: -2px; margin-right: -2px; margin-top: 0px;" data-sz="f" name="GTYsSX3cui_zjM:" class="rg_i rg_ic" alt="نتیجه تصویری برای مذهبی" height="338" width="452"></div> text/html 2015-12-01T20:20:32+01:00 alishirkhoda.mihanblog.com ابوالفضل عسکری پور دانلود مداحی حاج میثم مطیعی به نام(پشت سر مرقد مولا...) http://alishirkhoda.mihanblog.com/post/175 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://rozup.ir/view/744068/www.lorpatough.rozblog.com-meysam.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-IransansBold" size="6"><a href="http://s6.picofile.com/file/8225850700/motiee_arbaeen93_ih3_ir.mp3.html" target="" title="">دانلود</a></font></b></div> text/html 2015-06-16T10:14:58+01:00 alishirkhoda.mihanblog.com ابوالفضل عسکری پور دانلود مداحی حاج میثم مطیعی به نام ((مابر عهد شهیدان میمانیم)) http://alishirkhoda.mihanblog.com/post/174 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s1.picofile.com/file/8260504650/3721570_614.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="6" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://s3.picofile.com/file/8193973834/7_shour_2.mp3.html" target="" title="">دانلود</a></font></b></div> text/html 2015-06-15T12:26:04+01:00 alishirkhoda.mihanblog.com علی رضایی پور گناه.. http://alishirkhoda.mihanblog.com/post/173 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8105386826/siIVDl4_413.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><p style="color: rgb(51, 51, 51);"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b>گناه برای غیر گناه کار نیز شوم است</b></font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51);"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b>اگر گناه کار را سر زنش کند به آن مبتلا می شود</b></font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51);"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b>اگر از او غیبت کند گناه کار شود و اگر به گناه او راضی باشد شریک وی است</b></font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51);"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b>رسول اکرم (ص)</b></font></p><p style="color: rgb(51, 51, 51);"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b>نهج الفصاحه ص ۴۹۳ ح ۱۶۲۳</b></font></p></div> text/html 2015-05-11T10:03:13+01:00 alishirkhoda.mihanblog.com ابوالفضل عسکری پور دانلود مداحی حاج میثم مطیعی به نام ((شمیم رحمان از یمن)) http://alishirkhoda.mihanblog.com/post/169 <div style="text-align: center;"><b><font size="5" face="Mihan-IransansBold">دانلود مداحی حاج میثم مطیعی</font></b></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/content/images/story/93-01/16/70963-212768-1396703504.JPG" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><a href="http://s3.picofile.com/file/8187937084/3163676_990.mp3.html" target="" title="">دانلود مداحی&nbsp;</a>از پیکو فایل</font></div> text/html 2015-04-09T13:45:53+01:00 alishirkhoda.mihanblog.com ابوالفضل عسکری پور یادت باشد.. http://alishirkhoda.mihanblog.com/post/167 <div style="text-align: center;"><img src="http://s4.picofile.com/file/7847069779/fygy.jpg"></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">یادت باشد هیچ کجا آنقدر شلوغ نیست&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">که نتوانی یک لحظه با خدایت خلوت کنی</font></div> text/html 2015-04-09T13:44:41+01:00 alishirkhoda.mihanblog.com ابوالفضل عسکری پور یک قدم است... http://alishirkhoda.mihanblog.com/post/166 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s1.picofile.com/file/8260508884/4092_png.jpg" alt="" style="font-size: 11px;"></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold">عارفی را پرسیدند از اینجا تا به نزد خداوند منان چه مقدار راه است؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold">فرمود:یک قدم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold">گفتند:آن یک قدم چیست؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold">فرمود:پا بگذار روی خودت؛</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold">دریغا٬که میان ما و رسیدن به((یک قدم))هزار فرسنگ است.</font></div>